HÀ ĐẠT VĂN

OUTBOUND MANAGER OF
CANADA – AUSTRALIA – EUROPE

“Life isn’t about finding yourself
Life is about creating yourself”

GỌI NGAY LƯU VÀO DANH BẠ

GIỚI THIỆU

  • Mỗi chúng ta không thể biết được đích đến cuộc đời của mình liệu có như mình mong muốn, nhưng điểm bắt đầu thì khác. Mình chọn bắt đầu tại HaHa Travel từ 2017, hơn 5 năm phát triển cùng với công ty, tự hào là một trong những thành viên F1 của HaHa Travel, mình tin đây là điểm bắt đầu có thể đưa mình đến với thành công mà mình mong muốn.

THÀNH TỰU

  • Leader xuất sắc trong chương trình Team Building của Constantia 2023.

THỊ TRƯỜNG ĐANG QUẢN LÝ

  • Visa và các chương trình tham quan tại Úc & New Zealand & các thị trường Châu Âu khác.

ĐÔI NÉT VỀ TÍNH CÁCH

  • Đối với người lạ mình là một người khá nội tâm, thường không thể hiện suy nghĩ ra bên ngoài.
  • Trực tính, thẳng thắng trong công việc.

THẾ MẠNH

  • Sáng tạo, có khả năng tư duy.
  • Mình sử dụng tốt các công cụ thiết kế hình ảnh và video.
  • Vì là một trong những nhân viên F1 của HaHa, mình tự tin là có đủ kiến thức để thực hiện được các công việc khác nhau của nhiều vị trí trong công ty.

QUAN ĐIỂM CỦA BẢN THÂN

  • “The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall” – Nelson Mandela.